Ατλαντική Ένωση

atlantis

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ιδρύθηκε το 1970 από μία ομάδα κορυφαίων οικονομικών παραγόντων, σε συνεργασία με την παγκοσμίως γνωστή Τράπεζα AMERICAN EXPRESS. Από την αρχή της εισόδου της στην Ασφαλιστική αγορά, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ απέκτησε μία δυναμική παρουσία, στηριζόμενη στην άριστη οργάνωση και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της.
Είναι συνδεδεμένη με μόνιμες αντασφαλιστικές συμβάσεις με πρώτης σειράς αντασφαλιστικές εταιρίες, διεθνούς κύρους και κορυφαίας οικονομικής επιφάνειας, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 15 μεγαλύτερες του κόσμου και ασκεί όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία του κλάδου των ασφαλειών στο σύνολο της οικονομίας και συνειδητοποιώντας την ύπαρξη και την έκταση του ανταγωνισμού στο χώρο αυτό, η εταιρία διαφοροποιήθηκε από την υπόλοιπη ασφαλιστική αγορά χάρη στην άμεση προτεραιότητα που έδωσε στην ποιότητα, τη συνέπεια, την υγιή οικονομική της βάση και τη συνεχή δημιουργία νέων, εξελιγμένων και σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων.