ΑΧΑ Ασφαλιστική

axa

 

1999 – Δημιουργείται η Alpha Ασφαλιστική από τη συνένωση δύο εταιριών: της Εμπορικής Ασφαλιστικής και της Ελληνοβρετανικής Ζωής και Ζημιών και ανήκει στον Όμιλο ALPHA BANK.
2007 – Η Alpha Ασφαλιστική μετονομάσθηκε σε ΑΧΑ Ασφαλιστική και ανήκει από τις 23.3.2007 στον Όμιλο ΑΧΑ, που είναι ηγέτης στον κλάδο κάλυψης χρηματοοικονομικών κινδύνων και δραστηριοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η AΧΑ Ασφαλιστική με εμπνευσμένο όραμα, ισχυρές αξίες, τεχνογνωσία και εμπειρία, στοχεύει στην κάλυψη κάθε ξεχωριστής Ατομικής ή Ομαδικής ασφαλιστικής ανάγκης των πελατών της και προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, με ολοκληρωμένα και ευέλικτα προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής και Ασφαλίσεων Περιουσίας.
Η AΧΑ Ασφαλιστική σχεδιάζει και διαθέτει προϊόντα Bancassurance, αποκλειστικά για τους πελάτες της ALPHA BANK, με την οποία έχει μια μακρόχρονη και αποκλειστική συνεργασία, που συνίσταται στη διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων της, μέσω του ευρέως δικτύου καταστημάτων της τράπεζας.
Ο Όμιλος ΑΧΑ έχει παγκόσμια παρουσία και οι δραστηριότητες του επικεντρώνονται σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική και Άπω Ανατολή.

Ο Όμιλος ΑΧΑ σε αριθμούς το 2011 :
Παρουσία σε 57 χώρες
101 εκατομμύρια πελάτες
163.000 εργαζόμενοι (Αποκλειστικό Δίκτυο και Διοικητικό Προσωπικό)
3,9 δις ευρώ λειτουργικά κέρδη
86,1 δις ευρώ έσοδα
4,3 δις ευρώ καθαρά κέρδη
188% Δείκτης Solvency 1

Ο Όμιλος AXA παγκοσμίως

Ευρώπη, Αφρική, Αμερική , Ασία & Ειρηνικός,  Μέση Ανατολή