Ενοποιούνται οι ασφαλιστικές της Eurobank σε Eurolife ERB Insurance Group

Nέα εταιρεία συμμετοχών, με την επωνυμία Eurolife ERB Insurance Group συστάθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και είναι 100% θυγατρική της Eurobank.

H τράπεζα εισέφερε στην νέα εταιρεία συμμετοχών τις μετοχές που κατείχε άμεσα στις EurolifeΑΕΓΑ, EurolifeΑΕΑΖ και ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜA καθώς και μετρητά ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.

Έτσι η νέα holding ελέγχει κατά 100% τις τρεις ασφαλιστικές εταιρείες και μέσω αυτών τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου στη Ρουμανία (Eurolife ERB Asigurari de Viata SAκαι Eurolife ERB Asigurari Generale SA)

Οι τρεις εταιρείες αποτιμήθηκαν στα 346,3 εκατ. ευρώ και συνυπολογιζομένης της καταβολής μετρητών ύψους 3,7 εκατ. ευρώ η συμμετοχή της Eurobank στη νέα holding για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες αποτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ.
Πηγή :Euro2day.gr

Leave a Comment