Οι Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στον Ασφαλιστικό Κλάδο

16/ 12/ 2013 Από:

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, με πρωτοβουλία του προέδρου της Επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων κυρίου Νίκου Μακρόπουλου, διοργάνωσε ειδική εκδήλωση με θέμα τις τελευταίες ευρωπαϊκές εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 200 περίπου εκπρόσωποι της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς ενώ διακεκριμένοι ομιλητές παρουσίασαν τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και εξελίξεις στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό χώρο.

Η κ. Μ. Αντωνάκη, Γεν. Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, ανοίγοντας την εκδήλωση τόνισε πως η εξέλιξη της ενιαίας Ευρώπης είναι πολύ σημαντική για την πορεία της χώρας και της αγοράς τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική άποψη. Σε ό,τι αφορά στα ζητήματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος στην κορυφή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη βρίσκεται το θέμα της δημιουργίας ενιαίου εποπτικού μηχανισμού στον τραπεζικό κλάδο και τι αυτό θα συνεπάγεται στο μέλλον και για την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα, η οριστικοποίηση του Solvency II, η ενίσχυση της προστασίας και της ενημέρωσης του καταναλωτή και το θέμα των συντάξεων.

Ακολούθησε ο κ. Ν. Μακρόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΕΕ, ο οποίος αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της ΕΑΕΕ τόνισε ότι οι εξελίξεις στην Ευρώπη τρέχουν και επηρεάζουν τη χώρα και την ασφαλιστική αγορά. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών οφείλουμε να είμαστε καλά πληροφορημένοι για τα τεκταινόμενα στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά παρά την επίδραση της οικονομικής κρίσης αντέχει και προσαρμόζεται στις κανονιστικές απαιτήσεις.

Ο κ. Ι. Χατζηβασίλογλου, αναλογιστής, Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέρθηκε στο νέο ρόλο των εθνικών εποπτικών αρχών των μελών της Ε.Ε. για την προστασία όχι μόνο των καταναλωτών – πολιτών της χώρας τους αλλά των Ευρωπαίων καταναλωτών ως σύνολο, σύμφωνα με την αρχή της ενιαίας αγοράς που απαιτεί ίση αντιμετώπιση όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ελληνική εποπτική αρχή αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων & Συντάξεων (EIOPA) και βρίσκεται σε απόλυτη σύμπνοια με την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή. Ο κ. Χατζηβασίλογλου αναφέρθηκε επίσης στην συμβολή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή σύγκλιση στα θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδιαίτερα εν όψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2014.σία του καταναλωτή. Σημαντικότερη πρωτοβουλία για τον ασφαλιστικό κλάδο είναι το Solvency II -το νέο αυστηρό πλαίσιο που θωρακίζει τη φερεγγυότητα του ασφαλιστικού κλάδου, το οποίο έχει πλέον μπει στην τελική του ευθεία παραμένουν όμως αρκετά τεχνικά ζητήματα προς διευθέτηση μέχρι την πλήρη εφαρμογή του από 1.1.2016. Ο κ. Wiedner αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τις συντάξεις (Λευκή βίβλος για τις συντάξεις, αναθεώρηση της οδηγίας IORP για την παροχή επαγγελματικών συντάξεων), καθώς η ανεπάρκεια και τα προβλήματα βιωσιμότητας των κρατικών συνταξιοδοτικών συστημάτων αποτελεί πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Τέλος, αναφέρθηκε στις οδηγίες IMD & MIFID που αφορούν στην εξασφάλιση της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή κατά την πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Leave a Comment