Προ των πυλών το νέο σύστημα ασφάλισης των τριών πυλώνων

Asfalisinet.gr-Tα Νέα της Ασφάλισης     January 2, 2014 |

Χρονιά αλλαγής της φυσιογνωμίας του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα θα είναι το 2014 , εκτιμούν οι ειδικοί σε θέματα ασφάλισης ,καθώς από το 2015 ξεκινά η πλήρη εναρμόνιση του συστήματος ασφάλισης σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρχικού Μνημονίου με το ν 3863/2010.  Ετσι σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου (Λοβέρδου) επίκειται η ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων, η καθιέρωση της εθνικής σύνταξης για όλους στα 360 ευρώ και η γενικευμένη εφαρμογή της απονομής σύνταξης στο 67ο έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου.

Παράλληλα σύμφωνα με τις κατά καιρούς δηλώσεις αρμοδίων κυβερνητικών αξιωματούχων οι νομοθετικές προσαρμογές στα νέα δεδομένα αλλά η σχετική κυβερνητική δέσμευση στα πλαίσια της εφαρμογής των μνημονίων με τους δανειστές , θα πρέπει να οριοθετηθεί και ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στο δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα του συστήματος.
Ως προς τον πρώτο πυλώνα της κύριας και επικουρικής σύνταξης ο βασικός κορμός του θα είναι τα υπάρχοντα ασφαλιστικά ταμεία ( με τις αντίστοιχες ενοποιήσεις) . Ωστόσο είναι αμφίβολο αν τα υπάρχοντα επικουρικά ταμεία μπορούν να επιβιώσουν και εκ των πραγμάτων , όπως επανειλημμένα έχει γράψει το asfalisinet.gr, τα περισσότερα θα ενσωματωθούν στα ταμεία κύριας ασφάλισης .
Για τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα έχει συσταθεί επιτροπή η οποία και μετά από σχετικές μελέτες που έχουν γίνει θα αναλάβει να διαμορφώσει εντός του έτους το πλαίσιο της λειτουργίας του δεύτερου πυλώνα ( που στην ουσία θα είναι επικουρικός και συμπληρωματικός στην κύρια ασφάλιση ) που θα περιλαμβάνει την επαγγελματική ασφάλιση με την συμμετοχή και των ασφαλιστικών εταιριών και με καθαρό κεφαλαιοποιητικό σύστημα.
Ενώ ο τρίτος πυλώνας θα παραμείνει αποκλειστικά στις ασφαλιστικές εταιρίες και θα είναι αμιγώς ιδιωτικός.

 

Leave a Comment