Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

lawΑπευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν κάλυψη για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Ενδεικτικά προσφέρουμε ειδικά προγράμματα κάλυψης αστικής ευθύνης:
Ιατρού, Φαρμακοποιού, Δικηγόρου / Δικηγορικών Εταιριών, Συμβολαιογράφου,
Μελετητή / Αρχιτέκτονα / Πολιτικού Μηχανικού, Λογιστή κλπ

Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας e-mail ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο, για να συζητήσουμε μαζί το πρόγραμμα αστικής ευθύνης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Facebook

Επιπλέον Ασφαλιστικές Υπηρεσίες