Ομαδική Ασφάλιση

businessΤο κεφάλαιο μιας επιχείρησης  είναι οι άνθρωποί της.

Ένας συνδυασμός αποδοχών και παροχών είναι πολύ σημαντικός για τον σημερινό εργαζόμενο. Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί σημαντική ανταμοιβή για το προσωπικό μιας επιχείρησης και την πιο σημαντική παροχή για τον σημερινό εργαζόμενο, δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να προσελκύει ικανά στελέχη και να διατηρεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πίστης, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και δημιουργώντας σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρεία και στους εργαζομένους της.

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που τα ασφαλιστικά ταμεία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν  στις  ανάγκες των ασφαλισμένων τους για ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη, η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων ως παροχή της εταιρίας- εργοδότη τους  λειτουργεί συμπληρωματικά με την ατομική και κοινωνική τους ασφάλιση και  μπορεί να επιτύχει την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών.

Επίσης,  ομάδες ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. μέλη συλλόγων), μπορούν να ασφαλιστούν σε ομαδική βάση και να απολαύσουν τα παρακάτω προνόμια της ομαδικής ασφάλισης:
Φορολογικά κίνητρα για την επιχείρηση/ επιχειρηματία.
Χαμηλό κόστος ασφάλισης συγκριτικά με τα ατομικά προγράμματα ασφάλισης.
Δυνατότητα ασφάλισης με προσιτό κόστος και των οικογενειών των εργαζομένων και του ίδιου του επιχειρηματία.

Τα Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης παρέχουν στους ασφαλισμένους και στους συμβαλλόμενους (Εταιρίες- Εργοδότες) ασφάλεια  και σιγουριά και δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης.

Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας e-mail ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο, για να συζητήσουμε μαζί το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης  που ανταποκρίνεται  στις ανάγκες σας.

Facebook

Επιπλέον Ασφαλιστικές Υπηρεσίες