Παιδί

Με τα προγράμματα ασφάλειας παιδιού συμμετέχετε έμπρακτα στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για το παιδί σας, εξασφαλίζοντάς το από τις πρώτες μέρες της ζωήimage-paidiς του.

Μπορούμε να  δημιουργήσουμε ειδικά προγράμματα για την ασφάλεια του παιδιού που να εξασφαλίζουν τις σπουδές του και την επαγγελματική αποκατάστασή του.
Εξασφαλίζουν ακόμα τη νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή του περίθαλψη καθώς και την εξασφάλισή του ακόμη κι αν συμβεί ένα απροσδόκητο γεγονός στους γονείς του.
Τα οφέλη από τα προγράμματα ασφάλειας παιδιού είναι πολλαπλά.
Αν ενδιαφέρεστε να καλύψετε τις σπουδές ή / και την επαγγελματική αποκατάσταση του παιδιού σας, το ποσό που θα αποταμιεύετε θα σας βοηθήσει να ανταπεξέλθετε μελλοντικά  στο κόστος της εκπαίδευσής του.
Επιπρόσθετα, έχετε υψηλή ετήσια απόδοση σε αντίθεση με το αν αποταμιεύετε ένα ποσό κάθε μήνα στην τράπεζα, που τα επιτόκια είναι πολύ πιο χαμηλά.
Τέλος, σε κάθε πρόγραμμα ισχύουν φορολογικά οφέλη  που δεν ισχύουν στο άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού.

Αν ενδιαφέρεστε να καλύψετε τη νοσοκομειακή ή και την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του παιδιού σας, το πρόγραμμα που θα επιλέξετε  θα σας βοηθήσει να αντεπεξέλθετε στο αυξημένο κόστος μιας ενδεχόμενης νοσηλείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας e-mail ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο, για να συζητήσουμε μαζί το πρόγραμμα ασφάλειας  του παιδιού σας και που ανταποκρίνεται  στις ανάγκες σας.

Facebook

Επιπλέον Ασφαλιστικές Υπηρεσίες