Groupama

groupama

 

 

Η Groupama Φοίνιξ γεννήθηκε από την εξαγορά της Φοίνιξ, ελληνικής ασφαλιστικής εταιρίας ογδόντα ετών, από τον γαλλικό ασφαλιστικό Όμιλο Groupama, που γιόρτασε πρόσφατα εκατό χρόνια λειτουργίας.
Μια ελληνική ασφαλιστική εταιρία
Ανοιχτή προς όλους – ιδιώτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις – η Εταιρία δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις από το 1928. Το μυστικό της διαχρονικής παρουσίας της ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις της ελληνικής αγοράς: η αναγνώριση από τους πελάτες της, τόσο της αξιοπιστίας της, όσο και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει.
Θυγατρική 100% ενός μεγάλου Ομίλου
Από τον Ιούνιο 2007, η Groupama Φοίνιξ ανήκει στην οικογένεια Groupama, γαλλικό Όμιλο με έντονο διεθνή χαρακτήρα, καθώς δραστηριοποιείται σε 12 χώρες της Ευρώπης, της Μεσογείου και της Ασίας. Η ευρωστία του Ομίλου – με κύκλο εργασιών €14,2 δις. το 2012, πλέον 13 εκατ. πελάτες και 35.000 υπαλλήλους – του επιτρέπουν να επενδύει μεγάλα ποσά στην ανάπτυξη των εταιριών του στο εξωτερικό. Η Groupama θέτει στη διάθεση των θυγατρικών της όλα τα απαραίτητα εφόδια – οικονομικά και τεχνικά μέσα, προσωπικό – προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται.
Με μια νέα δυναμική
Η Groupama Φοίνιξ συνδυάζει σήμερα πολλαπλά πλεονεκτήματα: καταξιωμένο όνομα, ισχυρό χαρτοφυλάκιο, παρουσία σε όλους τους κλάδους ασφάλισης με νέες προτάσεις, πολυάριθμη και πιστή πελατεία, διαφοροποιημένα δίκτυα σε όλη την επικράτεια και συνέργειες με τον Όμιλο σε όλους τους τομείς, από τη μηχανογράφηση και την υλική υποστήριξη, μέχρι την αναλογιστική μελέτη και την διαχείριση περιουσίας.
Ο Όμιλος Groupama συνδυάζει ασφαλιστικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες σε 12 χώρες, στηριζόμενος σε πολυδιάστατα δίκτυα διανομής για την εξυπηρέτηση των 13 εκατομμυρίων πελατών του.

Η Groupama, η οποία ξεκίνησε ως αγροτικός συνεταιρισμός το 1900 για την εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσμου, αποτελεί σήμερα έναν μεγάλο ασφαλιστικό Όμιλο ανοιχτό προς όλους: ιδιώτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πρώτη ευθύνη του Ομίλου Groupama είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πελατών του, προτείνοντας ασφαλιστικές λύσεις ποιότητας, στην καλύτερη δυνατή τιμή και σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους.
Ακλόνητος συνεργάτης σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές των τελευταίων εκατό ετών, o Όμιλος Groupama συμμετέχει ενεργά στην εκάστοτε κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργεί και παραμένει προσηλωμένος σε αρχές όπως οι ανθρώπινες σχέσεις, η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη.
Κατά τη διάρκεια της μακράς αναπτυξιακής πορείας της, η Groupama απέδειξε επανειλημμένα την ικανότητά της να προσαρμόζεται στις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, να ανοίγεται σε νέες αγορές και να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ανεξαρτησία της. Σήμερα, μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ενδυνάμωση της φερεγγυότητας και της λειτουργικής αποδοτικότητάς της, προς όφελος των ασφαλισμένων της.
Προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες των πελατών της, η Groupama ανέπτυξε, πέραν από τις παραδοσιακές ασφαλιστικές δραστηριότητές της, πολλά χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Σήμερα, ο Όμιλος αποτελείται από περισσότερες από 45 δυναμικές επιχειρήσεις και αναπτύσσει τις δραστηριότητές του γύρω από 3 κύριους άξονες:

•    Ασφαλίσεις & Υπηρεσίες στη Γαλλία, μέσω 3 διακριτών εμπορικών σημάτων, Groupama, Gan και Αmaguiz.com

•    Ασφαλίσεις & Υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο, μέσω των 11 θυγατρικών εταιριών του στο εξωτερικό, κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο – Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία, Τυνησία – αλλά και στην Ασία – Βιετνάμ και Κίνα.

•    Διαχείριση περιουσίας, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, μέσω της τράπεζάς του, της Groupama Banque, και μέσω της Groupama Asset Management, που διακρίνεται συνεχώς για την ποιότητα των επιδόσεών της.
Ένας ισχυρός πολυεθνικός Όμιλος
•    13 εκατομμύρια πελάτες
•    Διεθνής παρουσία σε 12 χώρες
•    € 14,2 δις. κύκλος εργασιών
•    35.000 υπάλληλοι
•    1η συνεταιριστική ασφαλιστική εταιρία στη Γαλλία