Η ανεργία εκτινάσσει ιδιωτική σύνταξη και υγεία

Θλιβερές προβλέψεις για το μέλλον της εργασίας αλλά και των πολιτών πυροδοτούν τα στοιχεία για την ανεργία ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο στην ιδιωτική ασφάλιση να κινηθεί «διασωστικά» προτείνοντας λύσεις και προϊόντα ανάλογα με το οικονομικό περιβάλλον. Οι τομείς υγεία ς και σύνταξης θα πρωτοστατήσουν όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία που αφορούν την ανεργία.

Όπως συζητήθηκε στο συμβούλιο απασχόλησης, η οικονομική κρίση στη χώρα μας έχει προσθέσει 1.000.000 ανέργους, Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται μόνο μισθωτοί εργαζόμενοι, αλλά και επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες, των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει οριστικά. Είναι επομένως σαφές ότι το πρόβλημα της ανεργίας έχει αποκτήσει εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα και πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και πριν αυτή η κυκλική ανεργία μετατραπεί σε διαρθρωτική και μόνιμη.

Τα στοιχεία αυτά που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς αποτελούν ένα «χάρτη» των συνθηκών που μπορεί να σηματοδοτήσει κινήσεις από την πλευρά της ιδιωτικής ασφάλισης. Οι τομείς της υγείας και της σύνταξης οι οποίοι δυστυχώς ακόμα δεν μπορούν να ενταχθούν με επίσημο ρόλο στο ισχύον κρατικό σύστημα θα αποτελέσουν πυλώνα στήριξης των πολιτών αλλά και των εταιρειών. Έστω και εκτός επίσημου ρόλου οι ασφαλιστές οφείλουν κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση ακολουθώντας την παραδοσιακή συνταξή της ιδιωτικής ανάπτυξης.

Insurance World on Social Media

Leave a Comment