“Στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση εκτιμά το 45% λόγω της κρίσης στα ασφαλιστικά ταμεία”

Οι ασκούμενες πολιτικές από τη σημερινή κυβέρνηση στην κοινωνική ασφάλιση και η απογοήτευση από αυτές έχουν πείσει πλέον τους ασφαλισμένους ότι ωθούνται στην ιδιωτική ασφάλιση, πιστεύει το 45% ερωτηθέντων σε σχετική έρευνα .

Ειδικότερα σε έρευνα της VPRC, που δημοσίευσε η εφημερίδα «Η Αυγή» αναδεικνύονται οι πολιτικές ευθύνες για την μεγάλη κρίση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα, καθώς ένα συντριπτικό 73% υποδεικνύει τις εκάστοτε κυβερνήσεις ως κυρίως υπεύθυνες για την κατάσταση των ταμείων, ενώ η εισφοροδιαφυγή (19,9%) και οι οφειλές του κράτους προς τους ασφαλιστικούς φορείς (10,8%) προσθέτουν μεγαλύτερο βάρος στις αποδιδόμενες πολιτικές ευθύνες. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από το γεγονός ότι το 42,6% των ερωτηθέντων θεωρούν την ανικανότητα των διοικήσεων ως βασικότερη αιτία για τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα Ταμεία, καθώς οι διοικήσεις αυτές αποτέλεσαν και αποτελούν επιλογές των κυβερνήσεων που άσκησαν την εξουσία τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, καταμερίζοντας τις ευθύνες για την κατάσταση των ταμείων, το 73% των ερωτηθέντων απαντούν ότι την κύρια ευθύνη φέρουν οι κυβερνήσεις, ενώ 15% επιρρίπτει την ευθύνη πρωτίστως στις διοικήσεις των ταμείων. Η συνευθύνη βαρύνει επίσης με ποσοστό 7% την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, θεσμούς συνδεδεμένους με το σύστημα άσκησης εξουσίας και πολιτικών στην Ελλάδα.

Be Sociable, Share!