Νέο Πρωτοποριακό Πολυασφαλιστήριο Ιατρών από την Υδρόγειο

04/ 02/ 2014 Από:

Ένα νέο, πρωτοποριακό ασφαλιστικό πρόγραμμα που έρχεται να απαντήσει, με ολοκληρωμένο τρόπο, στις ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες του ιατρικού επαγγέλματος, δημιούργησε η Υδρόγειος Ασφαλιστική.

Η νέα ασφαλιστική πρόταση της Υδρογείου απευθύνεται σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων εκτός της χειρουργικής και καινοτομεί, προσφέροντας, σε ένα πολυασφαλιστήριο και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, πολύπλευρη ασφαλιστική κάλυψη για την επαγγελματική αστική ευθύνη του ιατρού, την αστική ευθύνη από τη λειτουργία του επαγγελματικού του χώρου αλλά και για προσωπικό ατύχημα.

Επιπλέον, σε προαιρετική βάση, όσοι επιλέξουν το πρόγραμμα, μπορούν να επωφεληθούν από την ειδική προσφορά της Υδρογείου, ασφαλίζοντας την μόνιμη κατοικία τους με ένα ιδιαίτερα προνομιακό ασφάλιστρο.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα καλύπτει:

- Την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ιατρού για σωματικές βλάβες ή θάνατο τρίτων – ασθενών του από αμέλεια, ιατρικό λάθος ή άλλες πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του. Ο ασφαλιζόμενος μπορεί, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, να επιλέξει το επίπεδο της κάλυψης που επιθυμεί (από €100.000 – €400.000 ανά περιστατικό και ετησίως)

- Την Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία επαγγελματικού χώρου, για ατυχήματα (σωματικές βλάβες, υλικές ζημίες) τρίτων στο χώρο του ιατρείου που διατηρεί ο ασφαλισμένος ιατρός.

- Προσωπικό Ατύχημα Ιατρού: Το πρόγραμμα καλύπτει τις περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα του ασφαλισμένου, παρέχοντας κεφάλαιο €50.000, καθώς και την περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα, παρέχοντας ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του ανωτέρω κεφαλαίου, ανάλογα με το βαθμό/σοβαρότητα της ανικανότητας (βάση πίνακα ανικανοτήτων στο ασφαλιστήριο). Επίσης, καλύπτονται τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος (νοσοκομειακά, φαρμακευτικά, κ.α.) έως του ποσού των €1.000.

Τα ασφάλιστρα του προγράμματος, ανάλογα με την επιλογή του ύψους κεφαλαίου αστικής ευθύνης του ιατρού, κυμαίνονται από €170 – €320 ετησίως.

Η προαιρετική ασφάλιση της μόνιμης κατοικίας, προσφέρεται σε συνδυασμό με το παραπάνω πρόγραμμα στην προνομιακή τιμή των €30 ετησίως. Παρέχει κάλυψη για το κτίριο και το περιεχόμενο της οικίας έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς, κεραυνού, πυρκαγιάς από δάσος, ζημιών πυρόσβεσης, ζημιών από καπνό, ευρείας έκρηξης, πρόσκρουσης οχήματος, πτώσης αεροσκαφών και κλοπής περιεχομένου. Η ασφάλιση προσφέρεται σε Α΄ Κίνδυνο, που σημαίνει ότι, σε περίπτωση ζημιάς, ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται εξολοκλήρου έως και το συνολικό ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριό του.

Το νέο πρόγραμμα της Υδρογείου είναι ήδη διαθέσιμο από το δίκτυο των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Υδρογείου σε όλη την Ελλάδα.

Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ: Κοντά στους Ασφαλισμένους της που Έχουν Πληγεί από το Σεισμό στην Κεφαλονιά

04/ 02/ 2014 Από:

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. ανταποδίδοντας τη σχέση εμπιστοσύνης προς τους ασφαλισμένους της, συμβάλλει έμπρακτα στην ανακούφιση τους από τους πρόσφατους σεισμούς, παρέχοντας άμεση προκαταβολή έως € 10.000, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς που έχει προκληθεί στην κατοικία τους.

Επιπρόσθετα, στην προσπάθειά της να διευκολύνει την πληρωμή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των πελατών της στην Κεφαλονιά, παρέχει τη δυνατότητα προθεσμίας τριών μηνών για την εξόφλησή τους, εφόσον αυτά αφορούν σε ημερομηνία οφειλής για το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος – Μάρτιος 2014.

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη είμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας, με ανθρώπινο πρόσωπο, την κρίσιμη στιγμή της αποζημίωσης.