Ασφαλιστικό σύστημα δυο πυλώνων κύριας και επαγγελματικής ασφάλισης χωρίς το κράτος

Η απεμπλοκή του κράτους από την χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος των ασφαλιστικών ταμείων είναι ο επόμενος στόχος κυβέρνησης και τρόικας, θέτοντας μάλιστα μέσα στο 2015 τις σχετικές βάσεις τόσο με την ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων , όσο και με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις επαγγελματίες συντάξεις με συμμετοχή και της ιδιωτικής ασφάλισης .

117192413

Μπορεί προς το παρόν να διαρρέουν οι στόχοι για τις επικείμενες αλλαγές σχετικά με την δημιουργία τριών ταμείων κύριας ασφάλισης με σαρωτικές ενοποίησης ταμείων κύριας και επικουρικής σύνταξης , ωστόσο μέσα στο 2015 η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη , βάση της μνημονικής σύμβασης να προχωρήσει και στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου των επαγγελματικών ταμείων. Μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο θα εντάξει και την ιδιωτική ασφάλιση αναφορικά με την δυνατότητα συμμετοχής τους και δημιουργίας επαγγελματικών ταμείων .
Ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν το σύστημα θα είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό και σ με ποια χρηματοοικονομικά και κεφαλαιακά κριτήρια οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες θα συμμετέχουν ή θα δημιουργούν επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία.
Σε αυτό τον τομέα τον κεντρικό ρόλο θα τον έχει η Τράπεζα της Ελλάδος που είναι εποπτεύουσα αρχή των ασφαλιστικών εταιριών . Άλλωστε έχει οριστεί ως διαπραγματευτής με την ιδιωτική ασφάλιση , καθώς και για την εκπόνηση των σχετικών προτάσεων.
Ένα δεύτερο ζήτημα που φαίνεται να ανοίξει με τις ενοποιήσεις ταμείων και τις αλλαγές στον τομέα των επαγγελματικών ταμείων είναι και αυτό της υγείας. Η πρόταση «βόμβα» του διοικητή του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλου για ανταποδοτικές παροχές αντίστοιχες των εισφορών των ασφαλισμένων κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν.
Εάν και εφόσον υιοθετηθεί σημαίνει ότι τα επαγγελματικά ταμεία θα μπορούν με συμβάσεις με ασφαλιστικές να προσφέρουν και καλύψεις υγείας , ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες θα διαμορφώνουν πακέτα ασφάλισης που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με την κοινωνική ασφάλιση.
Κάτι άλλωστε που κάνουν και τώρα καθώς τα συμβόλαια αυτά είναι ελκυστικά και παρουσιάζουν αύξηση στις πωλήσεις λόγω των υποβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ και το ΕΣΥ .

asfalisinet.gr