Δείτε Ποιες Ασφαλιστικές Εταιρείες Ξεχώρισαν για την Κερδοφορία τους το 2013

Στο top 20 των ομίλων με τη μεγαλύτερη αριθμητική αύξηση κερδών EBITDA 2012 -2013 εμφανίζονται στη 17 θέση ηInternational Life Α.Ε Ασφαλίσεων Ζωής με αύξηση στον κύκλο εργασιών της στα 78.299.000 ευρώ από 76.547.000 ευρώ το 2012 ενώ  παρουσίασε και αύξηση στα κέρδη EBITDA όπου από τα -17.175.00 ευρώ το 2012 σκαρφάλωσε στα 7.324.οοο ευρώ το 2013. Ανάλογη ήταν και η κερδοφορία της International HoldingA.E στην 18 θέση η οποία παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών της από τα 76.093.000 ευρώ το 2012 στα 77.669.000 ευρώ το 2013 ενώ η αύξηση στα κέρδη EBITDA έφτασε τα 5.651.000 ευρώ από τα -17.928.000 το 2012.

Στην 20 θέση Ο Όμιλος εταιρειών «Η Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α» παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών της παρουσιάζοντας 715.387.000 ευρώ σε σχέση με τα 865.353.000 ευρώ του 2012 ενώ στα κέρδη EBITDA παρουσίασε αύξηση από τα 92.461.000 ευρώ το 2012 στα 111.891.000 το 2013.

Στο top 20 των εταιρειών με τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών EBITDA 2012 – 2013 εμφανίζεται στην 4 θέση η MetLifeA.E Ασφαλίσεων Ζωής με μείωση στον κύκλο εργασιών της από τα 588.670.000 ευρώ το 2012 στα 498.069.000 ευρώ το 2013 ενώ στα κέρδη EBITDA παρουσίασε κέρδη από τα -90.032.000 ευρώ το 2012 στα 8.353.000 ευρώ το 2013.

Στις 100 μεγαλύτερες εταιρείες βάσει κύκλου εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα top 500 βάσει EBITDA εμφανίζεται στην 48 θέση η Υδρόγειος Α.Α.Α.Ε με μεταβολή στον κύκλο εργασιών της -1.4% από τα 122.751.000 ευρώ το 2012 στα 121.082.000 ευρώ το 2013.

Στις Ασφαλιστικές εταιρείες που διακρίνονται ανελλιπώς ως Business Leaders in Greece από το 2007 εώς το 2013 ξεχώρισαν η ERGO Α.Α.Ε Ζημιών με κέρδη EBITDA το 2013 στα 19.562.000 ευρώ και η EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α με κέρδη EBITDA to 2013 43.774.000 ευρώ.

Στην κατηγορία με τους 200 ομίλους με τα μεγαλύτερα κέρδη EBITDA ξεχώρισαν 6 Ασφαλιστικοί Όμιλοι:

 • Ο Όμιλος Εταιρειών Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α στη 17 θέση με 21% αύξηση στα κέρδη EBITDA, -17.3% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 36,9% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Ο Όμιλος Εταιρειών της Αγροτικής Ασφαλιστικής στην 43 θέση με -5,7% στα κέρδη EBITDA, 7,2% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 144,7% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Ο Όμιλος Εταιρειών της Ευρωπαϊκής Πίστης Α.Ε.Γ.Α στην 71 θέση με αύξηση 14,2% στα κέρδη EBITDA, 0,9 αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 14,9% αύξηση στα ίδια κεφάλαια. σε σχέση με το 2012.
 • Ο Όμιλος Εταιρειών International Life Α.Ε Ασφαλίσεων Ζωής στην 107 θέση με αύξηση 142,6% στα κέρδη EBITDA, 2,3% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 110,6% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Ο Όμιλος Εταιρειών International Holding A.E. στην 134 θέση με αύξηση 131,5% στα κέρδη EBITDA, 2,1% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 35,1% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α στην 183 θέση με αύξηση 406,9% στα κέρδη EBITDA, 11,8% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 32,8% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.

Στην κατηγορία με τις 500 εταιρείες με τα μεγαλύτερα κέρδη EBITDA ξεχώρισαν 26 Ασφαλιστικές Εταιρείες:

 • Η Εταιρεία Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α στην 13 θέση με 22.6% αύξηση στα κέρδη EBITDA, -17.2% στον κύκλο εργασιών της και 39,3% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία EUROLIFE ERB Α.Ε.Α.Ζ. στην 43 θέση με -14% κέρδη EBITDA, 28,4% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και και 25% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α. στην 49 θέση με 16,8% αύξηση στα κέρδη EBITDA, αύξηση 22,1% στον κύκλο εργασιών της και 35,8% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε. στην 54 θέση με -4.8% κέρδη EBITDA , αύξηση 7,4% στον κύκλο εργασιών της και 146,4% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. στην 60 θέση με αύξηση 4,8% κέρδη EBITDA , -11.9% στον κύκλο εργασιών της και αύξηση 34,3% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ING A.E. Εταιρία Ζωής στην 73 θέση με 121,5% αύξηση στα κέρδη EBITDA , αύξηση 0,9% στον κύκλο εργασιών της και αύξηση 30,5% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ALLIANZ HELLAS Ασφαλιστική Α.Ε. στην 76 θέση με -21,3% στα κέρδη EBITDA , -20.3% στον κύκλο εργασιών της και 77,8% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ERGO Α.Α.Ε. Ζημιών στην 80 θέση με αύξηση 29,2% στα κέρδη EBITDA, -7,4% στον κύκλο εργασιών της και -0,1% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε στην 83 θέση με αύξηση 29,9% στα κέρδη EBITDA,  -51,5% στον κύκλο εργασιών της και  αύξηση 24,2% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α στην 94 θέση με αύξηση 495,5% στα κέρδη EBITDA, 5,2% στον κύκλο εργασιών της και αύξηση 25,8% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Α.Ε.Γ.Α. στην 104 θέση με αύξηση 44,1% στα κέρδη EBITDA, 17,9% στον κύκλο εργασιών της και αύξηση 38,4% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Γενικών Ασφαλίσεων Α.Ε. στην 113 θέση με αύξηση 80,8% στα κέρδη EBITDA, -0,2 στον κύκλο εργασιών της και 13,3% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ζημιών Α.Ε. στην 117 θέση με αύξηση 134,7% στα κέρδη EBITDA, -0,3% στον κύκλο εργασιών της και 11,7% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΊΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α στη 119 θέση με αύξηση 15,2% στα κέρδη EBITDA, 0,9% αύξηση στον κύκλο εργασιών της και 14,3% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ζωής Α.Ε. στην 125 θέση με αύξηση 2460,1% στα κέρδη EBITDA, -19,4% στον κύκλο εργασιών της και -0,4% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. στην 127 θέση με αύξηση 61,8% στα κέρδη EBITDA, -10,4 στον κύκλο εργασιών της και 41,2% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία GENERALI HELLAS Α.Ε. στην 182 θέση με αύξηση 272,4% στα κέρδη EBITDA, -0,6 κέρδη στον κύκλο εργασιών της και 38,7% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία METLIFE Ζωής A.E. στην 185 θέση με αύξηση 109,3%  στα κέρδη EBITDA, -15,4% στον κύκλο εργασιών της και 37% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία HDI GERLING A.G. στην 205 θέση με -8.8% στα κέρδη EBITDA, αύξηση 3%  στον κύκλο εργασιών της και και 8,7% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α. στην 240 θέση με αύξηση 804,5% στα κέρδη EBITDA, αύξηση 18,8% στον κύκλο εργασιών της και 402,8% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 •  Η Εταιρεία ΣΙΔΕΡΗΣ Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Α.Ε.Γ.Α. στην 274 θέση με αύξηση 14,9% στα κέρδη EBITDA, -6.4% στον κύκλο εργασιών της και 4% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α στην 303 θέση με αύξηση 182,1% στα κέρδη EBITDA, αύξηση 5,4%  του κύκλου εργασιών της και 24,2% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α στην 364 θέση με -39,6% στα κέρδη EBITDA, – 20,9% του κύκλου εργασιών της και 4,1% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Βοηθείας Α.Ε.Γ.Α στην 397 θέση με αύξηση 5,5% στα κέρδη EBITDA, αύξηση 3,8% του κύκλου εργασιών της και 10,4% αύξηση στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία Credit Agricole Insurance Α.Ε. στην 415 θέση με αύξηση 45,9% στα κέρδη EBITDA, αύξηση 37,4% στον κύκλο εργασιών της και -22,6% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.
 • Η Εταιρεία AIG HELLAS Α.Ε. στην 476 θέση με αύξηση 22,4% στα κέρδη EBITDA, αύξηση 1% στον κύκλο εργασιών της και αύξηση 24,5% στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το 2012.

InsuranceDaily

Leave a Comment