Πολυασφαλιστήρια Νέας Γενιάς από την Υδρόγειο

Η Υδρόγειος προσφέρει για τους ασφαλιζόμενους εξειδικευμένη ασφάλιση για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων με μεγάλα πλεονεκτήματα και σημαντικό οικονομικό όφελος.

Oι σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες απαιτούν στοχευμένες, απλοποιημένες και, ταυτόχρονα, προσιτές λύσεις ασφάλισης. Απαντώντας στις ανάγκες αυτές η Υδρόγειος προχώρησε στη δημιουργία μίας νέας πρωτοποριακής σειράς ασφαλιστικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων και εξασφαλίζουν πολλαπλά και σημαντικά οφέλη για τους ασφαλιζόμενους.

Λογική και πλεονεκτήματα των νέων προγραμμάτων

Τα νέα προγράμματα έχουν τη μορφή πολυασφαλιστηρίων – δηλαδή συνδυάζουν, σε ένα μόνο συμβόλαιο, πλήθος καλύψεων, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικούς ασφαλιστικούς κλάδους και είναι, ωστόσο, απόλυτα προσαρμοσμένες στο προφίλ της εκάστοτε επαγγελματικής ομάδας. Με τον τρόπο αυτό τα νέα προγράμματα παρέχουν όχι μόνο εξειδικευμένη αλλά και ολοκληρωμένη προστασία για τον ίδιο τον επαγγελματία, την επιχείρηση αλλά και όλη του την οικογένεια, σε προνομιακό μάλιστα κόστος.

Συγκεκριμένα, τα νέα πολυασφαλιστήρια:

  • Προστατεύουν ολοκληρωμένα τον επαγγελματία και την επιχείρηση, παρέχοντας ένα ευρύτατο φάσμα καλύψεων που, ανάλογα με την περίπτωση, αφορά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, την αστική ευθύνη από τη λειτουργία της (ατυχήματα τρίτων εντός του χώρου της επιχείρησης) ή/και την επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου.
  • Αποτελούν απόλυτα εξειδικευμένες λύσεις ασφάλισης καθώς το εκάστοτε «πακέτο» καλύψεων είναι σχεδιασμένο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της επαγγελματικής ομάδας στην οποία απευθύνεται, π.χ. η κάλυψη αστικής ευθύνης λειτουργίας χώρου για τις επιχειρήσεις εστίασης/τροφίμων περιλαμβάνει και την περίπτωση της τροφικής δηλητηρίασης.
  • Διασφαλίζουν ολόκληρη την οικογένεια του ασφαλιζόμενου, μέσα από την κάλυψη προσωπικού ατυχήματος που παρέχεται σε όλες τις περιπτώσεις και προσφέρει πολύτιμη οικονομική υποστήριξη και συναισθηματική σιγουριά, σε περίπτωση κάποιου απρόοπτου.
  • Έχουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα ενώ παρέχουν και επιπλέον οικονομικά οφέλη μέσα από ειδικές προσφορές για π.χ. την ασφάλιση του οχήματος του ασφαλιζόμενου (έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης του οχήματος, σε όλες τις περιπτώσεις) ή την προαιρετική ασφάλιση της κατοικίας του (ασφάλιση μόνιμης κατοικίας σε Α΄ Κίνδυνο, με €30 ετησίως, στο πολυασφαλιστήριο ιατρών).

Τα τρία νέα εξειδικευμένα πολυασφαλιστήρια από την Υδρόγειο:

Πολυασφαλιστήριο Ιατρών

Πολυασφαλιστήριο Φαρμακοποιών

Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων Εστίασης και Τροφίμων

Insurance Daily

Leave a Comment