Τι αλλάζει με το νέο ασφαλιστικό

Νέοι ασφαλισμένοι και υψηλόμισθοι θα είναι οι χαμένοι του νέου Ασφαλιστικού , το οποίο έχει στηθεί στη λογική της διάσωσης του υπάρχοντος συστήματος και όχι στη λογική της μεταρρύθμισης.

Η άμεση  εφαρμογή ενός τρόπου υπολογισμού με βάση τις μέσες αποδοχές όλου του ασφαλιστικού βίου και με χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης, οδηγεί σε χαμηλότερες συντάξεις με μειώσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 15%. Να θυμίσουμε ότι ο νόμος 3863/2010, προέβλεπε μεσοσταθμική μείωση 7% στην ολοκλήρωσή του μετά το 2035.

Οι συγγραφείς του σχεδίου, οι οποίοι γνωρίζουν τις συνέπειες των διατάξεων που εισηγούνται, έχουν σχετική πρόβλεψη «προστασίας» για όσους προκύψει διαφορά μεγαλύτερη του 20%, κατά τον υπολογισμό της σύνταξής τους με το νέο τρόπο σε σχέση με τον παλαιό (άρθρο 48 παρ. 2 του σχεδίου).

Πέρα από τη μεγάλη αδικία που διαμορφώνεται για τους νέους συνταξιούχους, εάν δούμε ποιοι είναι εκείνοι για τους οποίους επέρχονται οι μεγάλες μειώσεις άνω του 20%, είναι όσοι έχουν  ασφάλιση άνω των 35 ετών. Είναι όλοι εκείνοι που έχουν συνεισφέρει πολλά στα Ταμεία και είχαν τη δικαιολογημένη προσδοκία να πάρουν μια αξιοπρεπή σύνταξη.

Ειδικότερα για ένα εργαζόμενο που έχει 40 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ και η σύνταξή του θα υπολογιστεί με τις αποδοχές όλου του ασφαλιστικού βίου, αλλά και με συντελεστή 1,15% περίπου αντί για 1,5% που προέβλεπε ο νόμος 3863/2010, το ποσό θα είναι μικρότερο σε ποσοστό κοντά στο 25%.

Πέρα λοιπόν από την αδικία, πέρα από το γεγονός ότι μια τέτοια διαφορά αργά ή γρήγορα θα επεκταθεί και στους παλαιούς συνταξιούχους, μια σημαντική συνέπεια είναι η απουσία κινήτρου ασφάλισης.

www.insuranceworld.gr

Leave a Comment