Η νέα σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τις ιδιωτικές κλινικές

ΗΜΕΡΗΣΙΑ                                                                Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Νέα σύμβαση παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης από ιδιωτικές κλινικές προωθεί ο ΕΟΠΥΥ. Στη νέα σύμβαση, ο Οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αποζημιώνει δαπάνες νοσηλείας μετά την εξάντληση των μηνιαίων πιστωτικών γραμμών, καθώς από 1ης Ιανουαρίου 2014 ισχύει σύστημα κλειστών προϋπολογισμών.

Παράλληλα, ορίζει ότι ο ΕΟΠΥΥ «διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν προηγούμενου καθορισμού και αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών από την Κλινική, να κατατάξει αυτήν σε κατηγορία με βάση κριτήρια». Μάλιστα, με απόφαση του Δ.Σ. ο ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνει την κάθε κατηγορία συμβεβλημένης ιδιωτικής κλινικής με διαφορετικό ποσοστό του ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια). Επιπλέον, με βάση την κατηγοριοποίηση της Κλινικής ο Οργανισμός δύναται να αποφασίζει και για τη συνέχιση ή διακοπή της ήδη ισχύουσας σύμβασης.

Πιο αναλυτικά, στη σύμβαση -την οποία αναμένεται να υπογράψουν εντός Φεβρουαρίου οι ιδιωτικές κλινικές- προβλέπεται ότι η κλινική υποχρεούται να διαθέτει για τη νοσοκομειακή περίθαλψη των δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ το 70% των κλινών της ανά τμήμα, σε κλίνες Γ΄ θέσης. Σε περιπτώσεις που αυτές αντιστοιχούν σε κατηγορία ανώτερη της Γ’ θέσης, η κλινική δεν δικαιούται να χρεώνει διαφορά θέσης στο δικαιούχο. Η χρέωση για τη διαφορά θέσης, για όσους ασθενείς είτε το επιθυμούν, είτε λόγω κάλυψης των διατιθέμενων κλινών Γ΄ θέσης, θα γίνεται με την απόλυτη συναίνεσή τους και με έγγραφη δήλωση. Ωστόσο, σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες πιστοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού ή με γνωμάτευση του θεράποντος Ιατρού, και εφόσον ο αριθμός των παρεχόμενων κλινών Γ΄ θέσης είναι κατειλημμένος, ο ασθενής νοσηλεύεται υποχρεωτικά σε βελτιωμένη θέση, χωρίς να επιβαρύνεται ο ίδιος με επιπλέον χρέωση.

Στη σύμβαση αναφέρεται επίσης ότι προκειμένου να εξοφληθεί η κλινική πρέπει να υποβάλει με αριθμό πρωτοκόλλου, στην αρμόδια για τον έλεγχο και την εκκαθάριση του λογαριασμού Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, όλα τα παραστατικά χρεώσεων ανά στάδιο νοσηλείας. Οι λογαριασμοί πρέπει να είναι συντεταγμένοι αναλυτικά ανά είδος χρέωσης. Για τη χρέωση των φαρμάκων και εξετάσεων της παράτασης νοσηλείας επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση όλων των χορηγηθέντων φαρμάκων, καθώς και τα παραστατικά χρέωσης των εξετάσεων με τιμολόγηση. Σημειώνεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο νοσοκομειακή περίθαλψη και όχι εκτέλεση διαγνωστικών ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς.