Στις τελευταίες θέσεις σε επάρκεια και ποιότητα κοινωνικής ασφάλισης υγείας η Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Δείκτης Euro Health Consumer για το 2013, από μελέτη πραγματοποιείται για 35 χώρες στην Ευρώπη, η Ελλάδα υποχώρησε στη σχετική κατάταξη κατά 3 θέσεις συγκριτικά με το 2012,καταλαμβάνοντας την 25η θέση στον ευρωπαϊκό πίνακα κατάταξης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

34664

Συγκεντρώνοντας συνολικά 568 βαθμούς από το μέγιστο σύνολο των 1000 βαθμών, σε σύγκριση με την 22η θέση που είχε λάβει το 2012 (με 617 βαθμούς).
Τα συστήματα αξιολογήθηκαν με κριτήρια τα Δικαιώματα ασθενών και πληροφόρηση, την Πρόσβαση (χρόνος αναμονής), την Αποτελεσματικότητα, το Εύρος και πρόσβαση σε υπηρεσίες, την Πρόληψη ασθενειών και τα Φάρμακα (πρόσβαση και κάλυψη αναγκών). H Ολλανδία κατέλαβε την 1 η θέση με 870 μονάδες και ακολούθησαν οι Ελβετία, Ισλανδία, Δανία και η Νορβηγία.
Τις χαμηλότερες βαθμολογίες επέτυχαν η Σερβία (451 βαθμούς), η Ρουμανία (478), η Λετονία (516), η Πολωνία (521) και η Βουλγαρία (528)
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν σε μελέτη με θέμα “Μελλοντικές Τάσεις και Προκλήσεις στο Χώρο της Υγείας” από ομάδα εργασίας του ΚΕΠΕ για την Ιnteramerican.
Επίσης σύμφωνα με το Δείκτης Euro Health Consumer για το 2013, η Ελλάδα σημείωσε την ταχύτερη μείωση των κρατικών δαπανών για κοινωνική περίθαλψη τα τελευταία χρόνια μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, αφού οι δαπάνες μειώθηκαν (ως ποσοστό του ΑΕΠ) κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2012, υποχωρώντας στο 25,7% του ΑΕΠ.
Η Ελλάδα κατέχει την 9 η θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και αρκετά πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (22% του ΑΕΠ το 2014), ενώ η Γαλλία είναι η πρωταθλήτρια, όσον αφορά το μέγεθος του κοινωνικού της κράτους αφού οι σχετικές δαπάνες υπερβαίνουν το 31% του ΑΕΠ.
Κατά μέσο όρο, οι χώρες του ΟΟΣΑ δαπανούν περισσότερα χρήματα για επιδόματα (12,3% του ΑΕΠ), από ότι για υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας (8,6% του ΑΕΠ). Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στις αγγλοσαξονικές χώρες και στις χώρες του ΟΟΣΑ εκτός Ευρώπης είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με τις χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, αφού κυμαίνεται στο 25%-40%.
Στην Ελλάδα το ποσοστό κοινωνικών δαπανών που καταλήγει στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα είναι μόλις 10% και είναι το δεύτερο χαμηλότερο μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ εκτός από την Τουρκία

asfalisinet.gr